โต๊ะหมู่บูชา หน้า 8 หมู่ 7 โต๊ะมุขจีน

฿22,900.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 8 หมู่ 7 โต๊ะมุขจีน

ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 100 * 80 เซน สูงรวม 120 เซน ฐานวางพระกว้าง 16*8 นิ้ว

งานไม้เบญจพรรณ