โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า6หมู่7 กระจังทอง สีโอ๊ค พร้อมชุดเทพ

฿7,000.00

โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า6หมู่7 กระจังทอง สีโอ๊ค พร้อมชุดเทพ

หน้ากว้างรวม 3 ชุด  190 เซน ประกอบด้วย

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 7 กระจังทอง ฐานกว้าง 70*55 เซน ฐานสูง 34 เซน สูงรวมตัวบน 85 เซน ฐานวางพระกว้าง 12*6นิ้ว

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 7 กระจังทอง ฐานกว้าง 60*50 เซน ฐานสูง 30 เซน สูงรวมตัวบน 75 เซน ฐานวางพระกว้าง 10*5นิ้ว 2 ชุด

โต๊ะวางของไหว้ กว้าง 50*33 เซน สูง 20 เซน 3 ตัว

https://webucha.com/