โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า5หมู่7 ปีกกาน้ำมัน สีโอ๊ค พร้อมชุดเทพเล็ก

฿3,900.00

โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า5หมู่7 ปีกกาน้ำมัน สีโอ๊ค พร้อมชุดเทพเล็ก

หน้ากว้างรวม 3 ชุด  160 เซน ประกอบด้วย

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 7 กระจังทอง ฐานกว้าง 60*50 เซน ฐานสูง 30 เซน สูงรวมตัวบน 75 เซน ฐานวางพระกว้าง 10*5นิ้ว 1 ชุด

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 4 ฐานกว้าง 50*33 เซน ฐานสูง 20 เซน สูงรวม 40 เซน ฐานวางพระกว้าง 8*5 นิ้ว 2 ชุด

โต๊ะวางของไหว้ ขนาด 50*33 เซน สูง 20 เซน 1 ตัว

https://webucha.com/