โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า6หมู่7 ปีกกาน้ำมัน สีไม้ พร้อมชุดเทพเล็กและวางของไหว้

฿5,300.00

โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า6หมู่7 ปีกกาน้ำมัน สีไม้ พร้อมชุดเทพเล็กและวางของไหว้

หน้ากว้างรวม 3 ชุด  190 เซน ประกอบด้วย

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 7 กระจังทอง ฐานกว้าง 70*55 เซน ฐานสูง 34 เซน สูงรวมตัวบน 85 เซน ฐานวางพระกว้าง 12*6นิ้ว 1 ชุด

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 4 ฐานกว้าง 60*50 เซน ฐานสูง 30 เซน สูงรวม 50 เซน ฐานวางพระกว้าง 8*5 นิ้ว 2 ชุด

โต๊ะวางของไหว้ ขนาด 50*33 เซน สูง 20 เซน 1 ตัว

https://webucha.com/