โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า5หมู่7 กระจังทอง สีไม้ พร้อมชุดเทพเล็ก

฿3,700.00

โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า5หมู่7 กระจังทอง สีไม้ พร้อมชุดเทพเล็ก

หน้ากว้างรวม 3 ชุด  160 เซน ประกอบด้วย

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 7 กระจังทอง ฐานกว้าง 60*50 เซน ฐานสูง 30 เซน สูงรวมตัวบน 75 เซน ฐานวางพระกว้าง 10*5นิ้ว 1 ชุด

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 4 ฐานกว้าง 50*33 เซน ฐานสูง 20 เซน สูงรวม 40 เซน ฐานวางพระกว้าง 8*5 นิ้ว 2 ชุุด

https://webucha.com/