โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า6หมู่9 กระจังทอง สีโอ๊ค พร้อมชุดเทพเล็ก

฿5,400.00

โต๊ะหมู่บูชา ชุดเซต หน้า6หมู่9 กระจังทอง สีโอ๊ค พร้อมชุดเทพเล็ก

หน้ากว้างรวม 3 ชุด  200 เซน ประกอบด้วย

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 9 กระจังทอง ฐานกว้าง 100*55 เซน ฐานสูง 34 เซน สูงรวมตัวบน 85 เซน ฐานวางพระกว้าง 12*6นิ้ว

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 4 ฐานกว้าง 50*33 เซน ฐานสูง 20 เซน สูงรวมตัวบน 40 เซน ฐานวางพระกว้าง 8*5นิ้ว 2 ชุด

โต๊ะวางของไหว้ กว้าง 50*33 เซน สูง 20 เซน 1 ตัว

https://webucha.com/