โต๊ะหมู่บูชา หน้า 9 หมู่ 9 ไม้สัก พร้อมวางของไหว้ สอดใต้โต๊ะได้

฿12,900.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 9 หมู่ 9 ไม้สัก พร้อมวางของไหว้สอดใต้โต๊ะได้

ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 150 * 80 เซน สูงรวม 105 เซน ฐานวางพระกว้าง 18*9 นิ้ว

ฐานวางของไว้ กว้าง 120 * 60 เซน สูง 20 เซน