โต๊ะหมู่บูชา หน้า 8 หมู่ 9 งานสีพิเศษ ขาลูกแก้วปิดทอง พิกุล สีขาวมุข

฿18,000.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 8 หมู่ 9 ขาลูกแก้วปิดทอง พิกุล สีขาวมุข

ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 126 * 90 เซน สูงรวม 105 เซน ฐานวางพระกว้าง 16*8 นิ้ว