โต๊ะหมู่บูชา หน้า 8 หมู่ 9 กระจังทอง ขาว

฿5,500.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 8 หมู่ 9 กระจังทอง ขาว

ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 135 * 75 เซน สูงรวม 105 เซน ฐานวางพระกว้าง 16*8 นิ้ว