โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 9 กระจังทอง สีทอง

฿3,900.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 9 กระจังทอง สีทอง

ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 100 * 55 เซน สูงรวม 85 เซน ฐานวางพระกว้าง 12*6 นิ้ว