โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 7 กระจังทอง สีไม้

฿2,300.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 7 กระจังทอง สีไม้

ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 70 * 55 เซน สูงรวม 85 เซน ฐานวางพระกว้าง 12*6 นิ้ว