โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 7 กระจังทอง สีขาว

฿2,300.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 7 กระจังทอง สีขาว

ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 60 * 50 เซน สูงรวม 75 เซน ฐานวางพระกว้าง 10*5 นิ้ว