ชุดโต๊ะวางหน้าศพ โต๊ะหมู่ 9 หน้า10 แกะลายดอกพิกุล

฿30,000.00

ชุดโต๊ะวางหน้าศพ โต๊ะหมู่ 9 หน้า10 แกะลายดอกพิกุล

พร้อมชุดวางลูกหีบครบเซต

ประกอบด้วย

โต๊ะหมู่ 9 หน้า 10  ฐานวางพระกว้าง 20*10 นิ้ว 9 ตัว

โต๊ะรองหีบ 2 ตัว

ขาตั้งรูป 1 ชุด

โต๊ะกราบและเบาะรองเข่า 1 ชุด