โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 9 กระจังทอง สีไม้พร้อมหน้า 5หมู่ 4 ซ้ายขวาและวางของไหว้

฿5,400.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 9 กระจังทอง สีไม้พร้อมหน้า 5หมู่ 4 ซ้ายขวาและวางของไหว้

ชุดกลาง ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 100 * 55 เซน สูงรวม 85 เซน ฐานวางพระกว้าง 12*6 นิ้ว

ชุด ซ้ายขวา และวางของไว้ ฐานกว้าง 50 * 33 เซน ฐานสูง 20 เซน รวมตัวบน สูง 40 เซน ฐานวางพระกว้าง 8*5 นิ้ว