โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 9 กระจังทอง สีไม้พร้อมหน้า 5หมู่ 7 ปีกกาซ้ายขวาและวางของไหว้

฿6,800.00

โต๊ะหมู่บูชา หน้า 6 หมู่ 9 กระจังทอง สีไม้พร้อมหน้า 5หมู่ 7 ปีกกาซ้ายขวาและวางของไหว้

ชุดกลาง ฐานโต๊ะหมู่กว้าง 100 * 55 เซน สูงรวม 85 เซน ฐานวางพระกว้าง 12*6 นิ้ว

ชุด ซ้ายขวา และวางของไว้ ฐานกว้าง 60 * 50 เซน ฐานสูง 30 เซน รวมตัวบน สูง 75 เซน ฐานวางพระกว้าง 10*5 นิ้ว